Reportage

Репортажи

 

Видеооператорите на Rossix Studio имат богат опит в живите предавания, както и в заснемането и видеомонтажа на телевизионни репортажи и документални филми.

Отразяваме събития в България и чужбина, работим с компании като CCTV International, PRESS TV и др.